@
a-krol, apenstaartje, uitgesproken als 'at'

.
een punt, meestal uitgesproken als 'dot'

ADSL
Asynchronous Digital Subscriber Line

ACSII
American Standard for Information Interchange

ARPA
Advanced Research Projects Agency

ARPAnet
pioniersnetwerk, gesponsord door ARPA, dat de basis vormde van het huidige Internet

attachment
een bestand (tekst, reknblad, afbeelding, geluidsfragment, ...) dat je meestuurt met je e-mailboodschap

AVI
een bestandformaat voor videobeelden
zie ook MOV

backbone
een hogesnelheidsverbinding tussen netwerkonderdelen of netwerken

bandbreedte
de capaciteit van een medium om signalen te transporteren

binair
digitaal (bestaande uit een patroon van nullen en enen)

BinHex
een formaat voor het meesturen van attachments
zie ook: MIME

bookmark (favorite)
een electronische bladwijzer waardoor je snel een Internetadres kunt terugvinden zonder dat je het volledige URL moet onthouden

bps
bits per seconde

browser
een 'bladerprogramma', een programma dat je in staat stelt vlot van de ene naar de andere Internetpagina te surfen.
voorbeelden: Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer

CERN
Centre Europťen de Recherche Nuclťaire

chatten
letterlijk 'babbelen'
zie ook: IRC

DCC
Direct Client to Client

DIM
Desktop Information Manager
vaak gebruikt voor de combinatie PIM met mailclient

DNS
Domain Name System

domain
een Internet-domain is een subsectie van het Internet
voorbeelden: be (BelgiŽ), com (commerciŽle sites), be.com

domain name server
elk Internet-domain heeft 2 domain name server (primary en secondary dns)
dit zijn de computers waarop je kan opzoeken welke computernaam met welk IP-adres overeenkomt

EDI
Electronic Data Interchange

e-mail
electronic mail, electronische post

e-mailadres
een unieke aanduiding van je electronische postbus bestaande uit de naam van je postbus (links van @) en de host (rechts van @)
vb.: Steven.Tallir@Skynet.Be

Ethernet
een netwerksysteem dat 10 miljoen bps aan gegevens kan verwerken
oorspronkelijk ontwikkels door Xerox Corporation

favorite (bookmark)
een electronische bladwijzer waardoor je snel een Internetadres kunt terugvinden zonder dat je het volledige URL moet onthouden

FAQ
Frequently Asked Questions - letterlijk 'Veel Voorkomende Vragen'
Een soort overzicht of index van de vragen die het meest gesteld worden aan een helpdesk, nieuwsgroep of website. 
Over het algemeen is het aan te raden eerst de FAQ's te raadplegen vooraleer je vragen begint te stellen.

firewall
een machine die gebruikt wordt om toegang tot bepaalde gedeelten van ee netwerk te blokkeren of te beveiligen.

flame
een soort scheldboodschap die je kan verwachten wanneer je je niet houdt aan de zogenaamde 'netiquette'

FTP
File Transfer Protocol

gateway
een computer die voor de verbinding tussen twee of meerdere netwerken instaat

GIF
Graphic Interchange Format
een bestandsformaat voor afbeeldingen ontwikkeld door Compuserve
vrij populair voor het uitwisselen van foto's (zie ook JPG)

Gopher
letterlijk: 'grondeekhoorn'
een systeem dat toeliet om via een tekstuele (niet grafische) omgeving informatie te raadplegen
voorloper van het WWW

GSM

homepage
de startpagina van een website, bevat meestal de inhoudsopgave, e-mailadressen, e.d.

HTML
Hyper Text Markup Language
het formaat waarin de meeste Internetpagina's opgemaakt zijn

HTTP
Hyper Text Transport Protocol
het systeem waarmee HTML-documenten via het Internet kunnen worden opgevraagd

hyperlink
een verwijzing naar een andere tekst, afbeelding, geluidsfragment e.d.
een tekst die gebruik maakt van hyperlinks noemet men een hypertext

hypertext
een tekst op het WWW die verwijzingen, hyperlinks, bevat

IAB
Internet Architecture Board

IETF
Internet Engineering Task Force
de afdeling van het Internet dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van de Internet-protocolllen

Internet
een wereldwijd netwerken van computernetwerken
de grondvesten van het huidige Internet werden gelegd door ARPAnet

Internetadres
de unieke aanduiding waar een Internetpagina, afbeelding, geluidsfragment, enz zich bevindt
wordt ook wel URL genoemd

Internic
de organisatie die instaat voor het beheer van de Internet-domeinen.

IRC
Internet Relay Chat
wordt ook wel 'chatten' of 'babbelen' genoemd, via het toetsenbord over de meest uiteenlopende zaken praten en discussiŽren

ISDN
Integrated Services Digital Network

ISP
Internet Service Provider
een bedrijf of organisatie die, al dan niet tegen betaling, toegang tot het Internet verschaffen

ISOC
Internet Society

JPG
een gecomprimeerd bestandsformaat voor afbeeldingen en foto's
opvolger van GIF

LAN
Local Area Network
een netwerk dat meestal bestaat uit een verzameling computers die zich geografisch 'vrij' dicht bij elkaar bevinden
tegenhanger van WAN

MB
megabyte

midi
een bestandsformaat voor geluidsbestanden
zie ook: WAV

MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions
een protocol om geluid, afbeeldingen en andere binaire data te versturen als attachment van e-mailboodschappen
zie ook: BinHex

modem
MODulator / DEModulator
een model laat (binaire) computers toe te communiceren over een analoge telefoonlijn

moderated newsgroup
een newsgroup waar een moderator of beheerder de berichten controleert en zonodig censureert of weigert

MOV
een bestandformaat voor videobeelden
zie ook AVI

netiquette
het geheel aan formele en informele gedragsregels die gelden bij het versturen van e-mail of posten van berichten in newsgroups

Netscape
een softwarebedrijf dat de Netscape Navigator ontwikkelt

newbie
een ietwat denigrerende naam voor wie zijn eerste passen zeten op het Internet

newsgroup (nieuwsgroep)
een discussieforum over een welbepaalde onderwerp op Usenet

newsreader
een programma waarmee je de inhoud van de verschillende newsgroups kan raadplegen en waarmee je ook actief kan deelnemen in de discussies door vragen en/of antwoorden te posten.

NIC
Network Information Center

nieuwsgroep (newsgroup)
een discussieforum over een welbepaalde onderwerp op Usenet

NSF
National Science Foundation

PC
Personal Computer

PIM
Personal Information Manager
zie ook DIM

plug-in
een programma(tje) dat extra mogelijkheden toevoegt aan een reeds bestaand programma, bv. aan een browser

POP
Point Of Presence

posten
een vraag, antwoord of opmerking opsturen naar een newsgroup

pots
Plain Old Telephone System

RAM
Random Access Memory

SMS
Shot Messaging System

spam
ongewenste e-mail

surfen
van de ene naar de andere Internetpagina springen door gebruik te maken van hyperlinks

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol

URL
Uniform Resource Locator
de unieke aanduiding waar een Internetpagina, afbeelding, geluidsfragment, enz zich bevindt
ook wel Internetadres genoemd

Usenet
Een netwerk van systemen die artikels uitwisselen met de bedoeling discussies op gang te brengen rond enkele duizenden onderwerpen of 'newsgroups'.

WAN
Wide Area Network
dit is meestal een netwerk dat verscheidene andere netwerken (LAN's) met elkaar verbindt
het Internet is een wereldwijd WAN

WAV
een bestandsformaat voor geluidsbestanden
zie ook: midi

website
een verzameling pagina's op het WWW rond een bepaald thema, bedrijf, instelling of persoon

WWW
World Wide Web
de Internet-toepassing waarbij informatie (tekst, video's, geluiden, afbeeldingen e.d.) onderling verbonden worden via hyperlinks zodat de gebruiker gemakkelijk kan navigeren of surfen

ZIP
een populair gecomprimeerde bestandsformaat